about

SEC เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกร และช่างเทคนิค ที่เคยทำงานร่วมกัน และมีประสบการณ์ ในงานติดตั้ง และงานวิศวกรรมทางความร้อน นอกจากงาน บอยเลอร์แล้วเรายังให้บริการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม  และงานก่อสร้างโรงงาน แวร์เฮ้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้ทุกโครงการออกมามีคุณภาพ และลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเลือกใช้บริการจากเราในโอกาศต่อไป